โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นาย ก. ขอให้พิจารณาขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการประมง

administrator

August 17, 2022

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใส่ใจบริการด้วยจิตที่มุ่งมั่น

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใส่ใจบริการด้วยจิตที่มุ่งมั่น…

administrator

August 4, 2022

การประชุมเพื่อติดตามความพร้อมในการจำหน่าย/จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความพร้อมในการจำหน่าย…

administrator

August 4, 2022
1 2