บสย. เตือนภัย!!! อย่าหลงเชื่อ TikTok LINE เอกสารและลายเซ็นปลอม มิจฉาชีพแอบอ้างเป็น บสย.

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ขอแจ้งเตือน กรณีมีมิจฉาชีพสร้าง TikTok LINE และเอกสารปลอม แอบอ้างเป็น บสย. เพื่อหลอกลวงประชาชน

ขอยืนยันว่า บสย. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ TikTok ดังกล่าว รวมถึง LINE และเอกสารอื่น ๆ ที่อาจใช้ชื่อและรูปภาพกระทำในลักษณะเดียวกัน เพื่อหลอกลวงประชาชน ซึ่ง บสย. อยู่ระหว่างดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างแล้ว

บสย. จึงขอแจ้งเตือน เพื่อป้องกันภัยจากกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ผู้ประกอบการ SMEs และขอให้ผู้ที่พบเห็น LINE และ TikTok ลักษณะนี้ อย่าหลงเชื่อกลโกงของมิจฉาชีพ

สามารถแจ้งเบาะแสหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บสย. Call Center 02-890-9999

administrator

May 31, 2024

EXIM BANK ขานรับนโยบายของนายกฯ ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย Prime Rate เหลือ 6.35% ต่อปี ต่ำที่สุดในระบบ เป็นเวลา 6 เดือน

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย Prime Rate 0.25% ต่อปี จาก 6.60% เหลือ 6.35% ต่อปี
(อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ EXIM BANK ใช้สำหรับลูกค้าทั่วไปและลูกค้า SMEs เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้า
รายย่อยชั้นดีหรือ MRR ของธนาคารพาณิชย์) นับเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีที่ต่ำที่สุดในระบบ เป็น
เวลา 6 เดือน เพื่อเป็นการขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบาง
และ SMEs โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

administrator

May 2, 2024

คลังเตือนภัยประชาชน ระวังโดนแอบอ้างชื่อหน่วยงานในสังกัดหลอกเอาเงิน

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิดเผยวา ่ ขณะนี้มีผู้ไม่หวังดีหรือมิจฉาชีพได้หลอกลวงประชาชน โดยแอบอ้างเป็ นเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

administrator

September 27, 2022

ประกาศผลการลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียนทุกคนที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถ “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” ดว้ยตนเองผ่านทางเว็บ ไซต์https://บตัรสวสั ดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th หรือตรวจสอบผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงานได้ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็ นต้นไป

administrator

September 27, 2022

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ระยะเวลาลงทะเบียนเริ่มวันที่ 5 กันยายน 2565 – วันที่ 19 ตุลาคม 2565

administrator

September 1, 2022

โครงการคนละครึ่ง

เพื่อรักษาสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ประชาชนผู้ที่เคยใช้สิทธคนละครึ่งเฟส 4 ต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 14 กันยายน 2565

administrator

September 1, 2022

ว่าด้วยเรื่องการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม ?

ว่าด้วยเรื่องการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม ?
ควรลดภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละ ๗ เป็นร้อยละ ๕ เพื่อให้สินค้าอุปโภคบริโภคและภาคบริการมีราคาต่ำลงไหม

administrator

August 24, 2022

ข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด กับการเบิกค่าเช่าบ้าน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัดต้องเช่าที่พักอาศัยอยู่และไม่มีสิทธิจะเบิกค่าเช่าบ้านได้ รัฐควรจะแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการให้ครอบคลุมถึงข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด หรือผลักดันให้มีโครงการบ้านพักอาศัยให้แก่ข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครในอัตราดอกเบี้ยต่ำหรือไม่

administrator

August 24, 2022

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการจัดเก็บภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการเก็บภาษีซ้ำซ้อนกันหรือเปล่า ?

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการจัดเก็บภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการเก็บภาษีซ้ำซ้อนกันหรือเปล่า ?

administrator

August 24, 2022
1 2