ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง

ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (บริเวณลานจอดรถ)

ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์ 0 2126 5800

สายด่วน 1689 กด 4

เว็บไซต์ : servicelink.mof.go.th