หน้าแรก

[smartslider3 slider=”9″]

บสย. เตือนภัย!!! อย่าหลงเชื่อ TikTok LINE เอกสารและลายเซ็นปลอม มิจฉาชีพแอบอ้างเป็น บสย.

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ขอแจ้งเตือน กรณีมีมิจฉาชีพสร้าง TikTok LINE และเอกสารปลอม แอบอ้างเป็น บสย. เพื่อหลอกลวงประชาชน

ขอยืนยันว่า บสย. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ TikTok ดังกล่าว รวมถึง LINE และเอกสารอื่น ๆ ที่อาจใช้ชื่อและรูปภาพกระทำในลักษณะเดียวกัน เพื่อหลอกลวงประชาชน ซึ่ง บสย. อยู่ระหว่างดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างแล้ว

บสย. จึงขอแจ้งเตือน เพื่อป้องกันภัยจากกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ผู้ประกอบการ SMEs และขอให้ผู้ที่พบเห็น LINE และ TikTok ลักษณะนี้ อย่าหลงเชื่อกลโกงของมิจฉาชีพ

สามารถแจ้งเบาะแสหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บสย. Call Center 02-890-9999

administrator

May 31, 2024

EXIM BANK ขานรับนโยบายของนายกฯ ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย Prime Rate เหลือ 6.35% ต่อปี ต่ำที่สุดในระบบ เป็นเวลา 6 เดือน

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย Prime Rate 0.25% ต่อปี จาก 6.60% เหลือ 6.35% ต่อปี
(อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ EXIM BANK ใช้สำหรับลูกค้าทั่วไปและลูกค้า SMEs เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้า
รายย่อยชั้นดีหรือ MRR ของธนาคารพาณิชย์) นับเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีที่ต่ำที่สุดในระบบ เป็น
เวลา 6 เดือน เพื่อเป็นการขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบาง
และ SMEs โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

administrator

May 2, 2024

คลังเตือนภัยประชาชน ระวังโดนแอบอ้างชื่อหน่วยงานในสังกัดหลอกเอาเงิน

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิดเผยวา ่ ขณะนี้มีผู้ไม่หวังดีหรือมิจฉาชีพได้หลอกลวงประชาชน โดยแอบอ้างเป็ นเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

administrator

September 27, 2022

ประกาศผลการลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียนทุกคนที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถ “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” ดว้ยตนเองผ่านทางเว็บ ไซต์https://บตัรสวสั ดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th หรือตรวจสอบผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงานได้ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็ นต้นไป

administrator

September 27, 2022

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ระยะเวลาลงทะเบียนเริ่มวันที่ 5 กันยายน 2565 – วันที่ 19 ตุลาคม 2565

administrator

September 1, 2022

ศูนย์รวมบริการออนไลน์ของกระทรวงการคลัง

บริการออนไลน์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง

บริการออนไลน์ กรมธนารักษ์

[smartslider3 slider=”3″]

บริการออนไลน์ กรมบัญชีกลาง

[smartslider3 slider=”5″]

บริการออนไลน์ กรมสรรพากร

[smartslider3 slider=”4″]

บริการออนไลน์ กรมสรรพสามิต

[smartslider3 slider=”6″]

บริการออนไลน์ กรมศุลกากร

[smartslider3 slider=”7″]

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง

ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (บริเวณลานจอดรถ)

ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

สายด่วน 1689 กด 4