หน้าแรก

[smartslider3 slider=”9″]

คลังเตือนภัยประชาชน ระวังโดนแอบอ้างชื่อหน่วยงานในสังกัดหลอกเอาเงิน

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิดเผยวา ่ ขณะนี้มีผู้ไม่หวังดีหรือมิจฉาชีพได้หลอกลวงประชาชน โดยแอบอ้างเป็ นเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

administrator

September 27, 2022

ประกาศผลการลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียนทุกคนที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถ “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” ดว้ยตนเองผ่านทางเว็บ ไซต์https://บตัรสวสั ดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th หรือตรวจสอบผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงานได้ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็ นต้นไป

administrator

September 27, 2022

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ระยะเวลาลงทะเบียนเริ่มวันที่ 5 กันยายน 2565 – วันที่ 19 ตุลาคม 2565

administrator

September 1, 2022

โครงการคนละครึ่ง

เพื่อรักษาสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ประชาชนผู้ที่เคยใช้สิทธคนละครึ่งเฟส 4 ต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 14 กันยายน 2565

administrator

September 1, 2022

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใส่ใจบริการด้วยจิตที่มุ่งมั่น

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใส่ใจบริการด้วยจิตที่มุ่งมั่น…

administrator

August 4, 2022

ศูนย์รวมบริการออนไลน์ของกระทรวงการคลัง

บริการออนไลน์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง

บริการออนไลน์ กรมธนารักษ์

[smartslider3 slider=”3″]

บริการออนไลน์ กรมบัญชีกลาง

[smartslider3 slider=”5″]

บริการออนไลน์ กรมสรรพากร

[smartslider3 slider=”4″]

บริการออนไลน์ กรมสรรพสามิต

[smartslider3 slider=”6″]

บริการออนไลน์ กรมศุลกากร

[smartslider3 slider=”7″]

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง

ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (บริเวณลานจอดรถ)

ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

สายด่วน 1689 กด 4