คลังเตือนภัยประชาชน ระวังโดนแอบอ้างชื่อหน่วยงานในสังกัดหลอกเอาเงิน

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยวา ่ ขณะนี้มีผู้ไม่หวังดีหรือมิจฉาชีพได้หลอกลวงประชาชน โดยแอบอ้างเป็ นเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกดักระทรวงการคลังผานทางโทรศัพท์ ่ โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบการจัดเก ั ็บภาษี เช่น หลอกวา่ เป็นเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร โทรศัพท์มาแจ้งวา่ มีพัสดุส่งมาจากต่างประเทศ แต่ของตกค้างอยูที่ด่ ่านศุลกากร เนื่องติดปัญหาด้านภาษีกบกรมศุลกากร และแจ้งให้จ ั ่ายเงินค่าดําเนินการ ไม่เช่นนั้นจะถูกยึดพัสดุ หรือในกรณีล่าสุด ที่มีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลผู้เสียภาษี และแจ้งวา่ จะดําเนินการคืนภาษีให้ โดยหลอกให้ลงทะเบียนใน URL เว็บไซต์ปลอมที่มีหน้าตาเหมือนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร หรือส่ง sms หรือ อีเมลให้กดลิ๊งค์ปลอม หรือให้ส่ง OTP6 หลัก และหลอกลวงวาเงินภาษีจะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้เสียภาษีภายใน ่ 1 -2วันทําการ

administrator

September 27, 2022

ประกาศผลการลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียนทุกคนที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถ “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” ดว้ยตนเองผ่านทางเว็บ ไซต์https://บตัรสวสั ดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th หรือตรวจสอบผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงานได้ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็ นต้นไป

administrator

September 27, 2022

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ระยะเวลาลงทะเบียนเริ่มวันที่ 5 กันยายน 2565 – วันที่ 19 ตุลาคม 2565

administrator

September 1, 2022

โครงการคนละครึ่ง

เพื่อรักษาสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ประชาชนผู้ที่เคยใช้สิทธคนละครึ่งเฟส 4 ต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 14 กันยายน 2565

administrator

September 1, 2022

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใส่ใจบริการด้วยจิตที่มุ่งมั่น

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใส่ใจบริการด้วยจิตที่มุ่งมั่น…

administrator

August 4, 2022

การประชุมเพื่อติดตามความพร้อมในการจำหน่าย/จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความพร้อมในการจำหน่าย…

administrator

August 4, 2022