โครงการคนละครึ่ง

เพื่อรักษาสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ประชาชนผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ (ระยะเวลาใช้จ่ายโครงการ 1 กันยายน 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565)