โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ระยะเวลาลงทะเบียนเริ่มวันที่ 5 กันยายน 2565 – วันที่ 19 ตุลาคม 2565 สามารถติดตามข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้ทาง https://welfare.mof.go.th/